UVOD:

Zašto proučavamo ponašanje životinja? Povijest proučavanja ponašanja životinja (prastaro doba, stari, srednji i novi vijek), proučavanje ponašanja životinja u 20. stoljeću: Klasična etologija, behaviorizam, komparativna psihologija, ekologija ponašanja (engl. behavioural ecology) i sociobiologija, moderni trendovi u razvoju proučavanja ponašanja životinja. Metode proučavanja ponašanja životinja, proučavanje u prirodi i laboratoriju - prednosti i nedostaci.

GENI I PONAŠANJE:

Odnos gena i ponašanja, pokusne metode za dokazivanje genskih temelja ponašanja: Inbreeding, umjetna selekcija, hibridizacija, određivanje mjesta djelovanja gena koji djeluju na ponašanje (Paramecium, Drosophila), primjena metoda rekombinantne DNA u istraživanju djelovanja gena na ponašanje životinja: "Knockout" miševi. Novija istraživanja genetike ponašanja: Drosophila, medonosna pčela, epigenetika i ponašanje.

PRIRODNA SELEKCIJA I PONAŠANJE:

Prirodna selekcija i genske varijacije, adaptacije, održavanje neadaptivnih svojstava, Kako istražiti da li je neko ponašanje adaptivno? Optimalnost ponašanja, evolucijski stabilne strategije (ESS) - primjeri i modeli.

UČENJE:

Što je učenje? Učenje i adaptacije ponašanja, kategorije učenja: Habituacija, klasično kondicioniranje (Pavlovljevi psi), učenje nagrađivanjem, latentno učenje i njegova adaptabilnost, logičko učenje, socijalno učenje, učenje i svijest u životinja.

ŽIVČANI SUSTAV I PONAŠANJE:

Potencijal mirovanja i akcijski potencijal, neuroni i neuronske mreže, sinaptički prijenos: Električne i kemijske sinapse, neuroprijenosnici, živčani sustav: Građa i zadaća, osjetila i njihova funkcija u ponašanju, obrada podataka pomoću osjetila, motorički sustavi. Uloga osjetila u ponašanju životinja: Kako sova pronalazi plijen u potpunom mraku? Kako noćni leptir izbjegava šišmiša? Obrada vidnih informacija u mežnici i mozgu žaba gubavica tijekom lova, motorika leta skakavaca selaca.

ENDOKRINI SUSTAV I PONAŠANJE:

Definicija endokrinih žlijezda, sustavi endokrinih žlijezda, Kako hormoni utječu na ponašanje? Organizacijski i aktivacijski učinci hormona na ponašanje, hormonski ciklusi kukaca, čimbenici koji utječu na djelovanje hormona.

RAZVOJ PONAŠANJA:

Što izaziva promjene ponašanja tijekom razvoja jedinke? Uloga gena i okoliša u razvoju pjesme u ptica, kritični periodi u razvoju ponašanja, filijalni i seksualni imprinting u ptica i sisavaca, homeostaza u razvoju ponašanja, društveni razvoj rezus majmuna, razvoj živčanog sustava i ponašanje vodozemaca.

TRAŽENJE HRANE:

Kako tražiti i naći hranu? Metode traženja i lova hrane, optimalno traženje hrane (teorijski modeli i njihova praktična primjena).

ANTIPREDATORSKO PONAŠANJE:

Kako ne biti pojeden: Zaštitna (kriptična) obojanost, aposematska obojanost, Batesijanska i Milerijanska mimikrija, polimorfizam kao obrana od predatora, odvraćanje pažnje, vizualno izražavanje vlastitog stanja organizma, blef, napad kao obrana, grupna obrana - prednosti i nedostaci.

SPOLNO RAZMNOŽAVANJE, ODABIR PARTNERA I SUSTAVI PARENJA:

Zašto postoji spol? Evolucija spola i određivanje spola, spolni odabir partnera, teorije evolucije ženkinog izbora: Selekcija “runaway” i princip hendikepa, Batemanov princip i Triversova teorija ulaganja roditelja u potomke, intra- i interseksualni sukobi i odabir partnera: Odabir ženke i odabir mužjaka, briga roditelja za potomstvo, sustavi parenja: Monogamija, poligamija, poliginija, poliandrija. Da li je proučavanje odabira partnera tako jednostavno?

ŽIVOT U SKUPINAMA I KOMUNIKACIJA MEÐU ŽIVOTINJAMA:

Prednosti i nedostaci života u skupini, natalna filopatrija, teritorijalnost, definicije komunikacije među životinjama, teorija igara (engl. game theory) i njena primjena u predviđanju sukoba između dvije jedinke, asimetrije u agresivnoj interakciji dvije jedinke, priroda komunikacijskih signala i kanala, evolucija komunikacijskih signala - ritualizacija, selekcijski pritisci koji djeluju na komunikaciju među životinjama, zadaće komunikacije, intra- i interspecijska komunikacija, održavanje veza u grupi tjelesnim dodirom, komunikacija i razvoj jezika u čovjekolikih majmuna

ALTRUIZAM:

Što je altruizam? Hipoteze o evoluciji altruizma: Individualna selekcija, selekcija po rođacima, recipročni altruizam, manipulacija roditelja potomstvom. Primjeri suradnje među životinjama (alarmni signali, uzgoj mladunaca u grupi, suradnja u traženju spolnog partnera, eusocijalnost), teorije evolucije eusocijalnosti u kukaca (haplodiploidija i druge genetske teorije), goli sljepaš (Heterocephalus glaber) kao model eusocijalnog sisavca, čimbenici koji potiču evoluciju eusocijalnosti.

PONAŠANJE ČOVJEKA:

Zašto biolozi proučavaju ponašanje čovjeka? Multidisciplinarni pristup ponašanju čovjeka: Biologija, antropologija, sociologija, psihologija. Govor tijela u čovjeka i njegova evolucija, odabir partnera i seksualne strategije u ljudi, obiteljski odnosi i razvoj altruizma. Da li je obitelj biološki ili kulturni fenomen? Teritorijalno ponašanje i agresivnost u ljudi: Bušmanska plemena !Ko i !Kung

 

LITERATURA:

J. Goodenough, B. McGuire, E. Jakob: “Perspectives on Animal Behavior”, 3rd ed., J. Wiley & Sons, 2010, ISBN 9780470045176
L. A. Dugatkin: "Principles of Animal Behavior", 3rd ed., W. W. Norton & Company, 2013, ISBN 9780393920451
M. Breed, J. Moore: "Animal Behavior", 2nd ed., Academic Press, 2015, ISBN 9780128015322
S. Nordell, T. Valone: "Animal Behavior", Oxford University Press, 2015, ISBN 9780199737604
J. Alcock: "Animal Behavior: An Evolutionary Approach", 10th ed., Sinauer Associates, 2013, ISBN 9780878939664

Sve knjige mogu se nabaviti preko Amazona.

Neke internetske stranice:

DMOZ: Animal Behavior
Principles of Animal Behavior
Association for The Study of Animal Behavior (ASAB)
Animal Behavior Society (ABS)
International Society for Behavioral Ecology (ISBE)
International Society for Applied Ethology (ISAE)
European Brain and Behaviour Society (EBBS)
American Psychological Association (APA)
Hungarian Ethological Society
Czech and Slovak Ethological Society
Polish Ethological Society
Ethologische Gesellschaft
International Council of Ethologists (ICE)
Center for the Integrative Study of Animal Behavior (CISAB) - Indiana University
Department of Neurobiology and Behavior - Cornell University
Animal Behavior Graduate Group - University of California, Davis
Animal Behavior - University of California, Los Angeles
Animal Behavior Research Group - University of Chicago
Animal Behavior - University of North Carolina at Chapel Hill
Program in Animal Behavior - Bucknell University
Animal Behavior and Comparative Psychology - City University of New York
Animal Behavior - University of New England
Animal Behavior - Southwestern University
Animal Behaviour Lab - Macquarie University
Primate Research Center - University of Wisconsin
Applied Ethology - University of Saskatchewan
Animal Behaviour - University of Oxford
Behavioural Ecology Research Group - University of Oxford
Large Animal Research Group - University of Cambridge
Behavioural Ecology Research Group - University of Cambridge
Behaviour and Evolution Group - University of Cambridge
Sub-department of Animal Behaviour - University of Cambridge
Animal Behaviour, Cognition and Welfare Research Group - University of Lincoln
Institute for Behavioural and Neural Sciences - University of St. Andrews
Department für Kognitionsbiologie - Universität Wien
Comparative Cognition Lab - University of Cambridge
Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition, Altenberg
Konrad Lorenz Institute for Ethology - Veterinärmedizinische Universität Wien
Department of Behavioural Ecology - Université de Neuchâtel
Istraživačka skupina za neuroetologiju - Biotehnički fakultet, Sveučilište u Ljubljani
MTA-ELTE Comparative Ethology Research Group - Eötvös Loránd University
Ecology and Ethology Research Group - Charles University
Department of Ethology - Institute of Animal Science
Methods in Behavioral Research
The Theory of Honest Signalling - University of Washington
The Alex Foundation
UNM Lion Center
Roe Deer Research Group
The Lab of Barry Sinervo - University of California, Santa Cruz
Gordon Burghardt - University of Tennessee, Knoxville
Neil Greenberg - University of Tennessee, Knoxville
Todd Freeberg - University of Tennessee, Knoxville
Susan Reichert - University of Tennessee, Knoxville
J.P.Scott Center for Neuroscience, Mind & Behavior - Bowling Green State University
Biology and Evolutionary Theory - The Talk.Origins Archive

Zadnja izmjena: 20.12.2016. 23:45


By Snakeman