Uvod u ekofiziologiju PDF 1 2 3
Termalna fiziologija PDF 1 2
Fiziološke prilagodne na život u pustinjama i savanama PDF 1 2
Fiziološke prilagodbe na život u polarnim područjima PDF 1 2
Hibernacija i torpor PDF 1
Orijentacija i navigacija u životinja PDF 1 2 3 4 5
Funkcionalna anatomija i fiziologija kretanja PDF 1 2
Fiziologija letenja u životinja PDF 1 2
Fiziologija ronjenja sisavaca PDF 1 2
Biološki satovi PDF 1 2
     

Oprez, neke su datoteke vrlo velike!

Ispit je isključivo usmeni, nema pismenog dijela!

Popis seminara - ak. god. 2018/2019

Termini seminara - ak. god. 2018/2019


by Snakeman