Ponašanje životinja

 
 

Predavač: Izv. prof. dr. sc. Zoran Tadić
Voditelj praktikuma: Doc. dr. sc. Duje Lisičić
Šifra kolegija: 44559
Satnica: 2 sata predavanja + 2 sata praktikuma tjedno
ECTS bodovi: 6
Mjesto održavanja: Rooseveltov trg 6, Vijećnica Biološkog odsjeka
Vrijeme održavanja: Srijeda, od 18 do 20 sati, u ljetnom semestru
Nastavni plan

Predavanja: Predavanja će se održavati uglavnom redovito. "Uglavnom" znači da se može dogoditi da me napadnu mali virusi koji vole dišni sustav, pa da ne mogu govoriti (što se znade dogoditi!).  U svakom slučaju, o neodržavanju predavanja biti ćete obaviješteni na vrijeme. Za nadoknade zbog takvih slučajeva ćemo se dogovoriti.

Vježbe: Vježbe će se održati u proljeće na terenu. O terminu ćete biti na vrijeme obaviješteni.

Dolasci na predavanja, pripremljenost za njih i sl.: Ponašanje životinja vrlo je složeno multidisciplinarno područje koje zahtjeva poznavanje ekologije, fiziologije, genetike (posebice populacijske i kvantitativne), psihologije, pa i molekularne biologije i biokemije te - matematike. Ono također zahtjeva i mnogo kvantitativnog načina razmišljanja. Bez kvantitativnog načina razmišljanja, nema kvalitetnog rada u  području ponašanja životinja. Godine rada na Biološkom odsjeku naučile su me da studenti tijekom studija nisu naučili kvantitativno razmišljati. Kvantitativnom i logičnom načinu razmišljanja najbolje uči matematika, ali neke se stvari mogu naučiti i radeći ponašanje životinja. Znam da će sada neki biti jako nesretni (ili se čak neće složiti?!?!) sa slijedećim zaključkom: Bez kvantitativnog načina razmišljanja ne možete raditi modernu ekologiju, a ni neka područja genetike kao što su populacijska i kvantitativna genetika. A ta su područja jako važna za ponašanje životinja.

Zašto je potrebno kvantitativno razmišljati? Ponekad je potrebno iz, na prvi pogled "besmislenog" slijeda događaja u ponašanju neke životinje, zaključiti o tome kako to ponašanje pomaže životinji u  preživljavanju tj. u ostavljanju što većeg broja potomaka. Vjerujte, to ponekad nije lako, a zna biti i vrlo frustrirajuće. Ne bi vjerovali koliko nam toga životinje pokušavaju reći i pokazati, ali mi to, na žalost, ne vidimo (ili ne vidimo na pravi način). Možda za to jednostavno nismo dovoljno pametni? Osim toga, na ovome ćete kolegiju čuti o seksu više nego što ste ikad željeli i mislili da ćete saznati! Na kraju ćete vidjeti da je čitavo područje vrlo zanimljivo i dinamično. Čini mi se da je dinamičnije od mnogih molekularnih znanosti, iako je u polaganom opadanju odn. opstaje uglavnom ono što je vezano na molekularne znanosti, ljudsko zdravlje odn. biomedicinu (neuroetologija, bihevioralna endokrinologija, bihevioralna genetika te, djelomično, kognicija).

Članak 23. st. 2 Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u kaže: "Pohađanje nastave je obvezatno. Student može u tijeku jednog semestra izostati s nastave pojedinog predmeta najviše do 30% vremena s tim da mora ispuniti sve svoje studentske obveze." .Prema tome, sve je obavezno (čak i poznavanje pravopisa, kad se pišu dokumenti!), ali . . . meni je posve jasno da će mnogi od vas upisati ovaj predmet da si popune satnicu. Ja vas potpuno razumijem. Ali, pokušajte razumjeti svoje kolege: Ima ljudi koji su ovaj kolegij upisali zato što ih ponašanje životinja zanima. Ljudi kojima su predavanja dosadna ne moraju dolaziti! Na predavanjima nema prozivanja. Ako smatrate da na predavanja nemate potrebu dolaziti, MOLIM VAS, ne dolazite! Žamor u predavaoni je ono što me najviše dekoncentrira, a i ljuti. Vjerojatno je tako i sa ljudima koji predavanje žele slušati.

Predavanja:

Praktikumi:

Opisivanje i kvantificiranje ponašanja
Postavljanje radnih definicija i mjerenje pouzdanosti promatrača
Kemorecepcija u gmazova (tablica)
Optimalno traženje hrane
Neverbalna komunikacija u ljudi (tablica) (rezultati)

Temeljna statistika:

Statistika, dovraga!
Osnovni pojmovi vjerojatnosti
Mjere centralne tendencije
Mjere varijablinosti
Razlika između dvije aritmetičke sredine
Korelacija
Analiza varijance (ANOVA)
Hi-kvadrat test
Neparametrijski testovi
Binomni test
Statističke tablice

A svakom pametnom biologu i medicinaru bilo bi dobro pročitati i ovu knjižicu. N.B. Sada postoji i hrvatska, prevedena, verzija!


by Snakeman