UVOD:

Zašto proučavamo ponašanje životinja? Povijest proučavanja ponašanja životinja (prastaro doba, stari, srednji i novi vijek), proučavanje ponašanja životinja u 20. stoljeću: Klasična etologija, behaviorizam, komparativna psihologija, bihevioralna ekologija i sociobiologija, moderni trendovi u razvoju proučavanja ponašanja životinja. Metode proučavanja ponašanja životinja.

BIHEVIORALNA GENETIKA: GENI I PONAŠANJE:

Odnos gena i ponašanja, pokusne metode za dokazivanje genskih temelja ponašanja: Inbreeding, umjetna selekcija, hibridizacija, određivanje mjesta djelovanja gena koji djeluju na ponašanje (Paramecium, Drosophila), primjena metoda rekombinantne DNA u istraživanju djelovanja gena na ponašanje životinja: "Knockout" miševi. Novija istraživanja genetike ponašanja: vinska mušica, medonosna pčela, epigenetika i ponašanje.

NEUROETOLOGIJA: ŽIVČANI SUSTAV I PONAŠANJE:

Potencijal mirovanja i akcijski potencijal, neuroni i neuronske mreže, sinaptički prijenos: Električne i kemijske sinapse, neuroprijenosnici, živčani sustav: Građa i zadaća, osjetila i njihova funkcija u ponašanju, obrada podataka pomoću osjetila, motorički sustavi. Uloga osjetila u ponašanju životinja: Kako sova pronalazi plijen u potpunom mraku? Kako noćni leptir izbjegava šišmiša? Obrada vidnih informacija u mežnici i mozgu žaba tijekom lova, motorički sustavi: motorika leta skakavaca selaca.

BIHEVIORALNA ENDOKRINOLOGIJA: ENDOKRINI SUSTAV I PONAŠANJE:

Kako hormoni utječu na ponašanje? Metode proučavanja učinka hormona na ponašanje, organizacijski i aktivacijski učinci hormona na ponašanje, dinamički odnos hormona i ponašanja, interakcije hormona, ponašanja i okoliša, primjeri učinka hormona na složena ponašanja (obilježavanje okoliša mirisom, migracije, pomaganje prilikom gniježđenja)

UČENJE I KOGNICIJA ŽIVOTINJA:

Što je učenje? Učenje i njegov učinak na evoluciju ponašanja (Baldwinov efekt), kategorije učenja: habituacija, klasično kondicioniranje (postanak uvjetovanih refleksa), operacijsko kondicioniranje (učenje nagrađivanjem), latentno učenje i njegova adaptabilnost, socijalno učenje, učenje i svijest u životinja, komparativna istraživanja razlika u učenju. Što je kognicija i kako ju istraživati kod životinja? Primjeri kognitivnosti životinja: Pronalaženje alternativnog puta, uporaba alata, učenje apstraktnih pojmova, samospoznaja i prilagodba ponašanja u odnosu na druge jedinke: teorija uma kod životinja.

RAZVOJ PONAŠANJA:

Što izaziva promjene ponašanja tijekom razvoja jedinke? Uloga gena i okoliša u razvoju pjesme kod ptica, kritični periodi u razvoju ponašanja: filijalni i seksualni imprinting u ptica i sisavaca, homeostaza u razvoju ponašanja, društveni razvoj rezus majmuna i čimpanzi.

EKOLOGIJA, PRIRODNA SELEKCIJA I PONAŠANJE:

Prirodna selekcija i genske varijacije, adaptacije, održavanje neadaptivnih svojstava, testiranje hipoteza o prirodnoj selekciji i adaptivnosti ponašanja: komparativni i pokusni pristup, optimalnost ponašanja: teorijski i eksperimentalni pristup, evolucijski stabilne strategije (eng. eolutionary stable strategies) - primjeri i modeli.

TRAŽENJE HRANE:

Metode traženja i lova hrane, optimalno traženje hrane (teorijski modeli i njihova praktična primjena).

ANTIPREDATORSKO PONAŠANJE:

Kako ne biti pojeden: Zaštitna (kriptična) obojanost, aposematska obojanost, Batesijanska i Milerijanska mimikrija, polimorfizam kao obrana od predatora, odvraćanje pažnje, vizualno izražavanje vlastitog stanja organizma, blef, napad kao obrana, grupna obrana - prednosti i nedostaci.

SPOLNO RAZMNOŽAVANJE I SEKSUALNA SELEKCIJA

Zašto postoji spol? Spolno i bespolno razmnožavanje: prednosti i nedostaci, evolucija spola i određivanje spola, spolni odabir partnera, adaptacije koje omogućuju mužjaku da osigura kopulaciju, teorije evolucije ženkinog izbora mužjaka: Selekcija “runaway” i princip hendikepa, kopiranje odabira partnera i osjetilno iskorištavanje, razlike u fitnessu između mužjaka i ženki: borba spolova tijekom reprodukcije, evolucija ekstremnih oblika borbe spolova: infanticid, spolni kanibalizam, traumatska oplodnja, ekstremni spolni parazitizam.

SKRB ZA POTOMSTVO I SUSTAVI PARENJA

Evolucija skrbi za potomstvo, sukob mladunaca unutar legla i sukog sa budućim leglima, sukob roditelja i potomstva, koliko ulagati u potomstvo?, Triversova teorija ulaganja roditelja u potomke, razlike u ulaganju u potomstvo između mužjaka i ženki, reverzija uloge spolova u skrbi za potomstvo, intra- i interspecifični parazitizam legla: kukavice i slične ptice te njihovi domaćini - evolucijska "utrka u naoružavanju", sustavi parenja i njihova podjela, monogamija i njena evolucija, poliginija i ženkino prihvaćanje poliginije (model granice poliginije i njegova primjena), vrste poliginije: poliginija obranom ženki, poliginija obranom resursa, lek poliginija.

ŽIVOT U SKUPINAMA

Prednosti i nedostaci života u skupini, rješavanje sukoba u skupini: postanak i održavanje dominacijskih hijerarhija, teritorijalnost, teorija igara (eng. game theory) i njena primjena u predviđanju sukoba između dvije jedinke, asimetrije u interakciji dvije jedinke, uvjetne strategije.

ALTRUIZAM:

Što je altruizam? Hipoteze o evoluciji altruizma: Individualna selekcija, selekcija po rođacima, recipročni altruizam, manipulacija roditelja potomstvom. Primjeri suradnje odn. altruizma među životinjama (alarmni signali, uzgoj mladunaca u grupi, suradnja u traženju spolnog partnera), eusocijalnost i njen postanak, teorije evolucije eusocijalnosti u kukaca (haplodiploidija i druge genetske teorije), goli sljepaš (Heterocephalus glaber) kao model eusocijalnog sisavca, čimbenici koji potiču evoluciju eusocijalnosti.

UDŽBENICI:

J. Goodenough, B. McGuire, E. Jakob: "Perspectives on Animal Behavior", 3rd ed., J. Wiley & Sons, 2010, ISBN 9780470045176
L. A. Dugatkin: "Principles of Animal Behavior", 4th ed., University of Chicago Press, 2019, ISBN 9780226448381
M. D. Breed, J. Moore: "Animal Behavior", 3rd ed., Academic Press, 2021, ISBN 9780128195581
D. Rubenstein, J. Alcock: "Animal Behavior", 11th ed., Oxford University Press, 2019, ISBN 9781605358949

Ovo su samo neki udžbenici koji se mogu koristiti; postoji još barem 3-4 dobra udžbenika.

Sve knjige mogu se nabaviti preko Amazona.

Neke internetske stranice:

Principles of Animal Behavior
Association for The Study of Animal Behavior (ASAB)
Animal Behavior Society (ABS)
International Society for Behavioral Ecology (ISBE)
International Society for Applied Ethology (ISAE)
European Brain and Behaviour Society (EBBS)
American Psychological Association (APA)
Hungarian Ethological Society
Czech and Slovak Ethological Society
Polish Ethological Society
Ethologische Gesellschaft
International Council of Ethologists (ICE)
Center for the Integrative Study of Animal Behavior (CISAB) - Indiana University
Department of Neurobiology and Behavior - Cornell University
Animal Behavior Graduate Group - University of California, Davis
Animal Behavior - University of California, Los Angeles
Animal Behavior Research Group - University of Chicago
Animal Behavior - University of North Carolina at Chapel Hill
Program in Animal Behavior - Bucknell University
Animal Behavior - University of New England
Animal Behaviour - Macquarie University
Wisconsin National Primate Research Center
Animal Behaviour - University of Oxford
Behavioural Ecology Research Group - University of Oxford
Large Animal Research Group - University of Cambridge
Behavioural Ecology Research Group - University of Cambridge
Behaviour and Evolution Group - University of Cambridge
Animal Behaviour, Cognition and Welfare Research Group - University of Lincoln
Institute for Behavioural and Neural Sciences - University of St. Andrews
Department of Cognitive Biology - Universität Wien
Comparative Cognition Lab - University of Cambridge
Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition, Altenberg
Konrad Lorenz Institute for Ethology - Veterinärmedizinische Universität Wien
Department of Behavioural Ecology - Université de Neuchâtel
Department of Ethology - Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Family Dog Project - Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Ecology and Ethology Research Group - Charles University, Prague, Czechia
Department of Ethology - Institute of Animal Science, Prague, Czechia
Methods in Behavioral Research
The Alex Foundation
The Lion Center - University of Minnesota
Roe Deer Research Group
J.P.Scott Center for Neuroscience, Mind & Behavior - Bowling Green State University
Biology and Evolutionary Theory - The Talk.Origins Archive

Zadnja izmjena: 21.01.2022. 23:48


By Snakeman