Uvod u ekofiziologiju PDF 1 2 3 4 Prvo predavanje
Termalna fiziologija PDF 1 2 3 4 Drugo predavanje
Fiziološke prilagodne na život u pustinjama i savanama PDF 1 2 Treće predavanje
Fiziološke prilagodbe na život u polarnim područjima PDF 1 2 Četvrto predavanje
Hibernacija i torpor PDF 1 2 3 4 5 Peto predavanje
Orijentacija i navigacija kod životinja PDF 1 2 3 4 5 6 Šesto predavanje
Funkcionalna anatomija i ekofiziologija kretanja životinja PDF 1 2 Sedmo predavanje
Funkcionalna anatomija i ekofiziologija letenja životinja PDF 1 2 Osmo predavanje
Fiziologija ronjenja morskih sisavaca PDF 1 2 3 Deveto predavanje
       

Oprez, neke su datoteke vrlo velike!

Ispit je usmeni odn. nema pismenog dijela.

Popis seminara

Termini seminara
 

Izv. prof. dr. sc. Zoran Tadić v. r.


Design by Snakeman